Vi forlanger noget af dig!

På Askov Efterskole er undervisningen prøveforberedende i de almindelige skolefag. Herunder kan du se hvilke fag du skal afslutte med folkeskolens prøve.

For 9. klasseelevernes vedkommende er der obligatoriske prøvefag og dertil to udtræksfag.

De elever, der har valgt Cambridge Engelsk skal ca. 1. marts vælge om de vil gå til den afsluttende FCE-eksamen. Man kan godt følge undervisningen i Cambridge Engelsk uden at gå til FCE-eksamen. Eleverne på Cambridge holdene aflægger også de sædvanlige afgangsprøver i engelsk.

Prøver for 9. klasse

Obligatoriske prøvefag:

 • Skriftlige prøver:

  • dansk
  • matematik.

 • Mundtlige prøver:

  • dansk
  • engelsk
  • fysik/kemi.

Udtræksfag:

 • Et af fagene biologi eller geografi samt et af fagene historie, skr. engelsk, samfundsfag, kristendom, historie eller tysk/fransk.

Prøver for 10. klasse

 • Skriftlige prøver:

  • dansk
  • matematik
  • engelsk.

 • Mundtlige prøver:

  • dansk
  • matematik
  • engelsk
  • fysik/kemi (hvis du har valgt faget)

 • Du kan også gå op i tysk eller fransk og her kan du vælge om du vil gå op mundtligt og/eller skriftligt.