Ring til os på 

7696 1800

Persondata

Denne politik beskriver, hvilke personoplysninger, vi indsamler om besøgende på skolernes hjemmesider, kommende og nuværende elever og efterskoleelevers forældre samt andre eksterne samarbejdspartnere. Den beskriver også, hvordan vi håndterer oplysningerne, hvem de deles med og hvornår de bliver slettet igen.

Politikken skal opfylde kravene til oplysning om behandling af personoplysninger i EU's Forordning om beskyttelse af persondata (GDPR) 2016/679 af 27. april 2016, som er trådt i kraft 25. maj 2018, samt lov om persondata.

 

Politikken gælder for følgende dataansvarlige organisation:

Askov Højskole og Efterskole

Maltvej 1, 6600 Vejen

76961800

Mail: info(at)askov-hojskole.dk eller askov(at)askovefterskole.dk

Hjemmesider: www.askov-hojskole.dk og www.askovefterskole.dk

CVR-nr. 38117416

 

Hvis du har spørgsmål til persondatapolitikken, kan du rette henvendelse til:

Højskoleforstander Klaus Majgaard

51565550

klm(at)askov-hojskole.dk

 

Behandlingsgrundlag for personoplysninger på Askov Højskole og Efterskole

Afhængig af, om du blot besøger vores hjemmeside, overvejer at søge om optagelse som elev, eller er optaget som elev, behandler vi forskellige oplysninger om dig og eventuelt dine forældre.

Skolens lovgivningsmæssige hjemmel for at behandle oplysningerne er lov om efterskoler, jf. Lovbekendtgørelse 94 af 08/02 2018 og de hertil knyttede love, som fx lov om folkeskolen, lov om social service, m.fl.

Behandlingen af personoplysninger sker på baggrunden af forordningens artikel 6 (almindelige oplysninger), artikel 9 (følsomme oplysninger) og artikel 87 (cpr.nr.)

 

Personoplysninger, som vi indhenter hos dig og behandler om dig?

Her kan du se en fortegnelse og hvilke oplysninger vi indhenter, og hvordan vi behandler dem

Læs endvidere om

Oplysning om behandling af persondataoplysninger jf. art. 13

Oplysning om behandling af persondataoplysninger jf. art. 14

Retningslinjer om sikring af registreredes rettigheder 

Retningslinjer for sletning af persondata

Er du medarbejder på Askov Højskole og Efterskole?

... kan du læse mere om hvordan vi behandler dine persondata her...