Ring til os på 

7696 1800

Undervisningsmiljøvurdering (UMV)

Alle elever besvarede et spørgeskema udarbejdet i samarbejde med Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Et visuelt overblik over elevernes besvarelser:

Desuden fremgår det bl.a. at:

  • 97% af eleverne svarer at efterskolen lever op til deres forventninger i forhold til det sociale liv. Resten svarer 'i mindre grad'. Ingen svarer 'slet ikke'.
  • 96% af eleverne svarer at skolen lever op til deres forventninger i forhold til fagligheden (heraf 50% 'i høj grad').
  • 93% af eleverne erklærer sig 'meget enig' eller 'enig' i at 'Jeg har udviklet mig meget, siden jeg startede på efterskolen'.
  • 30% af eleverne synes der er for mange regler.
  • 92% af eleverne svarer 'ja altid' eller 'ja, for det meste' på spørgsmålet om, hvorvidt der er et godt sammenhold mellem eleverne på skolen. De resterende svarer 'nogle gange', mens ingen elever svarer nej.
  • Heller ingen elever svarer nej på spørgsmålet om, hvorvidt eleverne er gode til at støtte og hjælpe hinanden.
  • 93% af alle elever svarer at de er 'meget tilfreds' eller 'tilfreds' med efterskolen generelt. Ingen elever svarer 'utilfreds'.

Se resultatet af hele undersøgelsen her: