Vores forventninger til dig

Der er forskellige regler, som vi har fundet nødvendige for at kunne få hverdagen til at fungere optimalt for alle.

Vi forventer at du:

 • Arbejder positivt på at få og give andre et godt efterskoleophold.
 • Respekterer dine medelever.
 • Respekterer og overholder henstillinger fra lærerne.
 • Respekterer og overholder skolens regler.

Grundregler:

 • Mobning og/eller grov uansvarlig opførsel overfor andre elever eller ansatte er ikke tilladt.
 • Besiddelse eller indtagelse af narkotiske eller euforiserende stoffer og/eller alkohol på skolen er ikke tilladt. Indtagelse af narkotiske eller euforiserende stoffer og/eller alkohol på vej til og fra skole eller i weekender og ferier er heller ikke tilladt.
 • Seksuelt samkvem på skolen er ikke tilladt.

Vi forbeholder os ret til at bortvise elever, der bryder disse regler. 

Derudover har vi andre regler bl.a.:

 • Du skal møde til undervisningen, og du skal aflevere dine opgaver.
 • Du skal deltage i måltider og obligatoriske arrangementer.
 • Du må kun opholde dig i din egen seng - eller gå på toilettet imellem kl. 22.30 og 06.00.
 • Skolen er røgfri og det er ikke tilladt at ryge mens man går på skolen, hverken på eller udenfor skolens område.

Overtrædelse af skolens regler eller generelt manglende engagement/motivation for at deltage i eller bidrage til fællesskabet på skolen kan medføre hjemsendelse.

Se mere i håndbogen