10. klasse på Askov Efterskole

Unge, der tager 10. klasse på efterskole, har 11 procent højere sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse end unge, der afslutter grundskolen med folkeskolens 9. klasse. Det viser en omfattende undersøgelse af ca. 1,4 millioner skoleelever, der har afsluttet grundskolen i årene 1995-2015. (Læs mere om undersøgelsen her)

Vi vil på Askov Efterskole gerne tilbyde en anderledes og studieforberedende 10. årgang, der lægger vægt på projektorienteret undervisning og tværfaglighed. Vi giver derfor mulighed for at målrette 10. klasse på efterskole ved at eleven skal vælge mellem 4 retninger med hvert sit fokus.

Fælles for dem alle er, at vi arbejder hen imod, at eleverne bliver klar til at skulle videre i uddannelsessystemet, og at de udvikler sig fagligt og personligt. Alle 10. klasse-forløb afsluttes med folkeskolens FS10-prøve.

Fagene ses ud fra virkelighedens emner, temaer og problemstillinger, så eleverne oplever sammenhæng mellem virkeligheden og skolefagene. Viden og kundskaber bringes i spil på tværs af fagene og undervisningen sættes i en kontekst der rækker uden for skolen.

De fire 10. klasser på Askov Efterskole er:

FLEXIBILI10 - handler om dig og dine valg

På Flexibili10 sammensætter eleven sin 10. klasse på efterskolen ud fra både obligatoriske fag og tilvalgsfag. Flexibili10 kan altså fungere som en helt almindelig 10. klasse.

En del af Flexibili10-timerne bruger vi på at arbejde med emner som:

  • Identitet og eksistens
  • Kulturforståelse
  • Studievalg og karriere
  • Etiske dilemmaer

Læs mere om Flexibili10 - Sammensæt din egen 10. Klasse her.

DEMOKRA10 - politik og samfundsfag

Vi har som borgere i et af verdens mest velfungerende demokratier en unik mulighed for at forme fremtidens Danmark. Men for at blive aktiv medspiller i demokratiet kræver det indblik i den demokratiske proces.

Som elev på Demokra10, lærer eleven om sine demokratiske rettigheder og pligter og får et indblik i de politiske ideologier. De vil gennem arbejdet med dansk og international politik få indblik i det politiske spil og spin og indsigt i de mekanismer der ligger bag.

Læs mere om Demokra10 - Politik & Samfundsfag her.

INNOVA10 - naturvidenskab og innovation

En alternativ 10.-klasse på Askov Efterskole, hvor undervisningen giver mulighed for at arbejde kreativt med naturvidenskab. Eleverne arbejder med konkrete projekter sammen med blandt andre LEGO® - og undervisningen tager fat dér, hvor elevernes nysgerrighed og undren er størst.

Læs mere om Innova10 - Naturvidenskab & Innovation her.

BRI10SH - sprog og globalt udsyn

Bri10sh er international 10. klasse på Askov Efterskole, hvor undervisningen i matematik, engelsk og samfundsfag foregår på engelsk. Engelskundervisningen er på internationalt niveau og eleverne kan udover FS10-prøven afslutte deres sprogundervisning med én af 2 internationalt anerkendte eksamener: FCE eller CAE.

Læs mere om Bri10sh - Sprog & Globalt Udsyn her.