Ring til os på 

7696 1800

Vi forlanger noget af dig!

På Askov Efterskole er undervisningen prøveforberedende i de almindelige skolefag. Herunder kan du se hvilke fag du skal afslutte med folkeskolens prøve.

For 9. klasseelevernes vedkommende er der obligatoriske prøvefag og dertil to udtræksfag.

De elever, der har valgt Cambridge Engelsk skal ca. 1. marts vælge om de vil gå til den afsluttende FCE-eksamen. Man kan godt følge undervisningen i Cambridge Engelsk uden at gå til FCE-eksamen. Eleverne på Cambridge holdene aflægger også de sædvanlige afgangsprøver i engelsk.

Prøver for 9. klasse

Obligatoriske prøvefag:

 • Skriftlige prøver:

  • dansk
  • matematik.

 • Mundtlige prøver:

  • dansk
  • engelsk
  • naturfag

Udtræksfag:

 • Et af fagene skriftlig biologi, -geografi, -engelsk eller -fysik/kemi samt ét af fagene mundtlig historie, samfundsfag, kristendom, eller tysk/fransk.

Prøver for 10. klasse

 • Skriftlige prøver:

  • dansk
  • matematik
  • engelsk.
  • tysk/fransk (hvis du har valgt faget)

 • Mundtlige prøver:

  • dansk
  • matematik
  • engelsk
  • fysik/kemi (hvis du har valgt faget)
  • tysk/fransk (hvis du har valgt faget)