Ring til os på 

7696 1800

Boglig profil på Askov Efterskole

Askov Efterskole er en ambitiøs, boglig efterskole for 9. og 10. klasse, og det er vigtigt for os, at vort læringsmiljø er præget af den tillid, respekt og tolerance, der er mellem elever og lærere på efterskolen. Det betyder, at vi stiller krav til eleverne om seriøsitet, aktiv deltagelse og dialog, og at alle bidrager til et klasserum præget af interesse og fordybelse. Vi forventer, at eleverne har ambitioner på egne vegne og har lyst til at rykke sig fagligt.

"Når vi er nysgerrige på eleverne, åbner de deres hjerter, og så kan vi flytte dem – og de kan flytte os." (Lærercitat)

Niveaudelt undervisning

Vi niveaudeler derfor undervisningen for at ramme netop det niveau der passer dig. Samtidig er der mulighed for at vælge Cambridge-engelsk, hvis du ønsker et internationalt højt niveau på din engelskundervisning.

"Det dejlige ved Askov er, at vi ikke er delt op i klasser i undervisningen – men mere efter niveau. Det er fedt, at vi er sammen på kryds og tværs i 9. Og 10."
(Elevcitat)

Du skal som efterskoleelev deltage aktivt i undervisningen og lave dine lektier og afleveringer til tiden. For at hjælpe dig til det, har vi hver aften 1 times lektiecafé, hvor der er mulighed for at få hjælp af en lærer til at få færdiggjort lektier og afleveringer.

For at højne muligheden for fordybelse i de boglige fag, har vi i løbet af året indlagt en række 'fagdage', hvor vi arbejder en hel eller halv dag med et enkelt fag.

Af samme grund har vi i løbet af året også emneuger fx Politisk Festival, som er en uge med politik, samfundsfag og historie på programmet. Ugen er en del af et samarbejde med Askov Højskoles journalistlinje og har det sigte at gøre eleverne opmærksomme på deres demokratiske rettigheder og forpligtelser. Ugen ender med en stor paneldebat med besøg af folketingspolitikere fra et bredt udsnit af det politiske spekter.

Obligatorisk for 9. klasse på Askov Efterskole

De obligatoriske fag for 9. klasseeleverne er dansk, matematik, engelsk (evt. Cambridge-engelsk), samfundsfag, historie, kristendom, fysik/kemi, biologi, geografi, fransk eller tysk.

Obligatorisk for 10. klasse på Askov Efterskole

De obligatoriske fag for 10. klasserne er dansk, matematik, engelsk (evt. Cambridge-engelsk), kulturfag, valgfag, fransk eller tysk. Læs mere om vores efterskolens 10. klasse her.

En nærmere beskrivelse af fagene finder du i Askov Efterskoles indholdsplan.